• อันดา รีสอร์ท ยินดีต้อนรับ

 • สุดดินแดนด้ามขวานไทยฟากฝั่งทะเลตะวันตก

 • อันดา รีสอร์ท ยินดีต้อนรับ

 • สุดดินแดนด้ามขวานไทยฟากฝั่งทะเลตะวันตก

 • อันดา รีสอร์ท ยินดีต้อนรับ

 • สุดดินแดนด้ามขวานไทยฟากฝั่งทะเลตะวันตก

​Scroll Down
+66(0) 82 439 1821
Book Now

อันดา รีสอร์ท

บริการรับส่ง

(เที่ยวเดียว/ไป-กลับ)

บริการรับส่ง

เรือสปีดโบ้ท/เฟอร์รี่

ไป - กลับ ท่าเรือ ปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ-ปากบารา

 • เส้นทาง : Lipe-Tarutao-Pakbara, Lipe-Bulone-Pakbara
 • เส้นทาง : หลีเป๊ะ - ลังกาวี (มาเลเซีย)
 • เส้นทาง : เกาะหลีเป๊ะ - เกาะบูโร่เกาะหมากเกาะพะงันเกาะสมุยอ่าวนางเกาะพีพีจังหวัดภูเก็ต

บริการรับส่ง

รถตู้

(ร่วม/ส่วนตัว)

 • เส้นทาง : หาดใหญ่ (เมือง / สนามบิน) - เส้นทางปากบารา
 • เส้นทาง : ตรัง (เมือง / สนามบิน) - เส้นทางของปากบารา
 • เส้นทาง : กระบี่ (เมือง / สนามบิน) - เส้นทางปากบารา